Terug

Hoe moet ik de passende provisieregel uitleggen?

De passende provisie regel houdt in dat het verboden is als aanbieder, bemiddelaar of adviseur provisie te betalen of te ontvangen van een derde voor het bemiddelen of adviseren over een complex product of hypothecair krediet die niet noodzakelijk is voor het verlenen van de betreffende dienst of deze mogelijk maakt.

Een uitzondering op dit verbod is mogelijk als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Zo moet: 

  1. de provisie de kwaliteit van de dienst ten goede komen.
  2. de provisie geen afbreuk doen aan de verplichting om zich in te zetten voor de belangen van de cliënt.
  3. de bemiddelaar de cliënt op uitvoerige, accurate en begrijpelijke wijze mededeling doen van het bestaan, de aard en het bedrag van de provisie en als het bedrag niet kan worden achterhaald, de wijze van de berekening van de provisie.  

De omzetbonus is een voorbeeld van een vorm van provisie die deze eisen niet doorstaat en per 1 januari 2009 verboden is. Ten aanzien van de verdere toepassing van de passende provisie regel zal de AFM in het tweede kwartaal 2009 met een leidraad komen. De AFM zal - met uitzondering van het verbod op omzetbonussen - marktpartijen in beginsel pas aanspreken nadat zij haar leidraad heeft gepubliceerd. Als de provisie wordt betaald door de cliënt of een derde die namens hem optreedt is het verbod niet van toepassing.

Wettelijk kader
Art. 149a BgfoNaar alle veelgestelde vragen