Terug

Mag een aanbieder of gevolmachtigd agent de advieskosten namens een onafhankelijke adviseur of bemiddelaar innen?

Nee, inning van advieskosten van de onafhankelijke adviseur door de aanbieder – betaald of onbetaald – is in strijd met het provisieverbod. Hetzelfde geldt voor inning door de gevolmachtigde agent, omdat deze voor aanbieders activiteiten uitvoert en daarmee optreedt als verlengstuk van de aanbieder. Dit geldt ook voor betalingsconstructies waarbij klanten de advies- of bemiddelingskosten van de onafhankelijke adviseur/bemiddelaar via een opslag op de rente of premie van het product aan de aanbieder betalen.

De provisieregels schrijven immers voor dat de klant de adviseur of bemiddelaar rechtstreeks voor zijn diensten betaalt. De inning van advies- en bemiddelingskosten door de aanbieder leidt tot een betaling via de aanbieder richting de adviseur of bemiddelaar. Overschrijvingen door aanbieders in het kader van betaalrekeningen valt hier uiteraard niet onder.

Als een aanbieder of gevolmachtigde agent de incasso van advies- en bemiddelingskosten voor de adviseur verzorgt, dan blijft er een intensieve relatie tussen de aanbieder en de adviseur bestaan. Daarmee worden sturingsmogelijkheden in de adviesketen in stand gehouden.

Naar alle veelgestelde vragen