Terug

Hoe wordt de kennelijke onredelijkheidsnorm ingevuld?

Voor rechtstreekse vergoedingen die klanten aan aanbieders en adviseurs/ bemiddelaars betalen, geldt de kennelijke onredelijkheidsnorm. Dit betekent dat de vergoeding die wordt gevraagd niet buitensporig mag zijn in relatie tot de verrichte werkzaamheden voor de klant.

Bij de vraag of een vergoeding kennelijk onredelijk is, spelen vier omstandigheden een rol.

  • De vraag of het bedrag dat de dienstverlener bij de klant in rekening brengt onredelijk is gezien het aantal uren dat aan het advies is besteed.
  • De vraag of het aantal uren dat aan het advies en bemiddeling is besteed onredelijk is gezien de reikwijdte van het advies.
  • De vraag of de reikwijdte van het advies onredelijk is gezien de adviesaanvraag/-behoefte van de klant.
  • De vraag wat in de branche gebruikelijk is om bepaalde diensten in rekening te brengen.


Naar alle veelgestelde vragen