Terug

Hoe moet ik de kolom ‘Rendement’ berekenen als bedoeld in artikel 3:8, lid 4, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft?

De kolom ‘Rendement’ als bedoeld in artikel 3:8, lid 4, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (NRgfo) moet berekend worden op basis van een bruto rendement van 4% minus de inleg als bedoeld in artikel 3:8, lid 2 en 3, NRgfo. De inleg als bedoeld in artikel 3:8, lid 2, NRgfo betreft de som van alle betalingen van de consument, exclusief de rentebetalingen in het geval van een schuldproduct. Voor de berekening van de kolom ‘Rendement’ van een koopsomproduct geldt dan: 4% over (de koopsom minus de bij aanvang te onttrekken kosten).Naar alle veelgestelde vragen