Terug

Moet ik incidentele kosten in de financiële bijsluiter opnemen?

Nee, tenzij de ‘maatmens’ incidentele kosten heeft. Voor het opstellen van een financiële bijsluiter zijn namelijk bepaalde keuzes gemaakt (‘maatmens’). Om de berekeningen voor de risico-indicator, kosten en opbrengsten te kunnen maken, zijn in artikel 3:5 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft de benodigde parameters opgenomen inzake looptijd, persoonlijke gegevens, hoogte van schuld of streefkapitaal, inleg en beleggingsklasse. De kosten in de financiële bijsluiter moeten een goede afspiegeling zijn van de kosten die het huidige klantenbestand heeft of de kosten die het toekomstige klantenbestand heeft als het gaat om nieuwe producten. Heeft de ‘maatmens’ incidentele kosten, dan moet de financiëledienstverlener deze kosten in de financiële bijsluiter opnemen. Heeft de ‘maatmens’ geen incidentele kosten, dan hoeft de financiëledienstverlener deze kosten niet in de financiële bijsluiter op te nemen.Naar alle veelgestelde vragen