Terug

Hoe moet ik artikel 3:7, lid 3, sub c en lid 4, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft interpreteren voor een continue click fonds en andere niet-lineaire producten als dit product een complex product is in de zin van artikel 1, sub d, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft?

Een financiële dienstverlener moet voor deze producten (continue click fonds en andere niet-lineaire producten), de berekening volgen als bepaald in bijlage 4 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft onder de kopjes ‘Niet-lineaire producten met eenmalige inleg’ en ‘Niet-lineaire producten met periodieke inleg’.Naar alle veelgestelde vragen