Terug

Is artikel 3:7, lid 3, Nadere Regeling dienstverlening van toepassing op beleggingsinstellingen?

Ja. In artikel 3:20 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRfd’) is bepaald dat artikel 3:7, lid 3 (en daarmee indirect artikel 3:5), NRgfo van toepassing is op rechten van deelneming in een beleggingsinstelling.Naar alle veelgestelde vragen