Terug

De gehanteerde omschrijving van lineaire en niet-lineaire producten roept vragen op. Er zijn immers ook derivaten die een lineair karakter hebben (bijvoorbeeld futures). Hoe moet ik hiermee omgegaan?

Een belegging is lineair in de zin van bijlage 4 van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) wanneer er een vast verband bestaat tussen de prijsontwikkelingen in de markt en de prijs van de belegging. Een rechtstreekse belegging in aandelen is lineair omdat bij een beweging van de relevante markt, de beleggingsportefeuille één op één mee zal bewegen. Bij complexe producten die derivaten als onderdeel van het product of constructie hebben is dit niet het geval. Wanneer bij bijvoorbeeld een clickfonds de waarde van de beleggingsportefeuille soms wordt vastgezet verandert de waarde van de belegging niet meer één op één mee met de ontwikkeling van de markt. Dit is een niet-lineair product in de zin van bijlage 4 NRgfo.

 Naar alle veelgestelde vragen