Terug

Wanneer beschikt een beleggingsinstelling over voldoende historie om gebruik te maken van fondsspecifieke parameters?

Een beleggingsinstelling beschikt over voldoende historie om gebruik te maken van fondsspecifieke parameters als het mogelijk is een betrouwbaar verwacht rendement en een betrouwbare volatiliteit uit te rekenen. Artikel 3:9, lid 1, sub a, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) geeft aan wanneer er van voldoende historie sprake is en op welke wijze de fondsspecifieke parameters moeten worden berekend. Er is minimaal 4 jaar historie noodzakelijk. Voor het bepalen van de fondsspecifieke parameters kan gebruik gemaakt worden van de formules in paragraaf 2 van bijlage 5 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.Naar alle veelgestelde vragen