Terug

Is artikel 3:6, lid 3, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van toepassing op beleggingsinstellingen?

Ja. In artikel 3:20 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) is bepaald dat artikel 3:6, lid 3, NRgfo van toepassing is op rechten van deelneming in een beleggingsinstelling.Naar alle veelgestelde vragen