Terug

Mag ik in afwijking van het gestelde in artikel 3:5, lid 4, NRgfo andere parameters gebruiken voor pensioenproducten, zijnde een vorm van ‘levensverzekeringen’ bestemd voor particulieren?

Nee. Volgens artikel 65 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’) moet een financiële bijsluiter opgesteld worden voor pensioenproducten, zijnde een vorm van ‘levensverzekeringen’ bestemd voor particulieren. Als een dergelijk product een ‘opbouwproduct’ is in de zin van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’), dan moet een financiëledienstverlener de parameters voor een opbouwproduct hanteren. Het is niet toegestaan in afwijking van het gestelde in artikel 3:5, lid 4, NRgfo andere parameters te gebruiken.Naar alle veelgestelde vragen