Terug

Mag ik voor schuldproducten bij de standaardzin ‘Let op! Er wordt gerekend met een hypotheek van € (...)’ de aanvulling ‘met 50% sparen en 50% beleggen’ gebruiken?

Nee. Uit artikel 3:3, lid 1, sub c en lid 4, sub c, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) volgt dat de aanvulling ‘met 50% sparen en 50% beleggen’ alleen bedoeld is voor spaarbeleggingsproducten in de zin van de NRgfo en niet voor schuldproducten gebruikt mag worden. De AFM gaat er echter mee akkoord dat de financiële dienstverleners in afwijking van het bepaalde in de NRgfo de zinsdelen ‘, met 50% sparen en 50% beleggen’ en ‘en met 50% sparen en 50% beleggen’ opnemen in de financiële bijsluiter van hybride hypotheekproducten.Naar alle veelgestelde vragen