Terug

Moet ik voor een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een consumptief krediet een financiële bijsluiter opstellen?

Voor een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een consumptief krediet hoeft geen financiële bijsluiter opgesteld te worden als het:

  • een overlijdensrisicoverzekering betreft als bedoeld in artikel 1, sub d, onder 3º, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’) waarbij de verplichting van de aanbieder tot het doen van een uitkering of een reeks uitkeringen alleen dan ontstaat, indien het overlijden van degene op wiens leven de verzekering betrekking heeft plaatsvindt voor de in de polis genoemde datum of
  • het financiële product niet onder artikel 1, sub d, onder 1º, 3º, 4º of 6º, Bgfo valt of
  • er geen sprake is van een combinatie van producten als bedoeld in artikel 1, sub d, onder 7º, Bgfo.

Alleen dan valt een dergelijk product niet onder de definitie van complex product (artikel 1, sub d, Bgfo).Naar alle veelgestelde vragen