Terug

Hoe vaak moet ik mijn financiële bijsluiters herzien?

Bij alle belangrijke wijzigingen moet een financiëledienstverlener de financiële bijsluiter aanpassen (artikel 4:19, lid 2, Wet op het financieel toezicht).Naar alle veelgestelde vragen