Terug

Wat is de FB-generator en voor wie is de FB-generator bedoeld?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een hulpmiddel gemaakt waarmee een instelling niet zijnde een beleggingsinstelling eenvoudig zelf een financiële bijsluiter kan maken. Dit hulpmiddel, de FB-generator, is een programmaatje waar een instelling alleen de juiste gegevens zoals de kosten en risico’s hoeft in te voeren. Met een druk op de knop rolt er vervolgens een financiële bijsluiter uit. Met deze FB-generator biedt de AFM alle financiële instellingen die producten aanbieden waarvoor een financiële bijsluiter verplicht is, een aanzienlijke lastenverlichting. Aanbieders van financiële producten hoeven namelijk dankzij deze FB-generator zelf niet te investeren in een computerprogramma of vormgeving om een financiële bijsluiter te maken.

Aanbieders van financiële producten kunnen de FB-generator downloaden van de AFM-website. De FB-generator berekent niet de kosten of het risico van een product, dit moet de instelling zelf juist invullen. Voor het bepalen van de risicocategorie van een product kunnen de instellingen gebruik maken van de zogeheten GUISE-tabellen. Deze tabellen zijn ook beschikbaar op de website van de AFM. De AFM heeft alle financiële instellingen waarvan zij weet of denkt dat deze verplicht zijn een financiële bijsluiter beschikbaar te stellen een brief gestuurd over de wijze waarop zij de FB-generator kunnen downloaden. Instellingen die wettelijk verplicht zijn een financiële bijsluiter te maken, en geen brief van de AFM hebben ontvangen, kunnen een wachtwoord aanvragen via fbgenerator@afm.nlNaar alle veelgestelde vragen