Terug

Hoe stel ik een FB op voor een Direct Ingaande Uitkering op Spaarbasis, wanneer de minimale uitkeringsduur voor een maatmens van 60 jaar, niet de voorgeschreven 20 jaar, maar 25 jaar is?

In de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo) staat dat een financiële bijsluiter (FB) voor een Direct Ingaande Uitkering op Spaarbasis gebaseerd moet worden op een maatmens van 60 jaar en er bij de berekeningen uit moet worden gegaan van een uitkeringsduur van 20 jaar (artikel 3:5, eerste lid, onderdeel b Nrgfo Wft en artikel 3:5, tweede lid, onderdeel a, Nrgfo Wft, juncto bijlage 3:5 Nrgfo Wft)

Wanneer de uitkeringen starten op de leeftijd van 60 jaar, zal de minimale uitkeringsduur echter niet 20 jaar, maar 25 jaar zijn, omdat uitkeringen die ingaan vóór het kalenderjaar waarin de uitkeringsgerechtigde 65 jaar een minimum duur kennen van 20 jaar, vermeerderd met het aantal jaren dat de uitkeringsgerechtigde bij aanvang jonger is dan 65 jaar. In het geval van een maatmens van 60 jaar is dit dus (20 + 5 =) 25 jaar.

Dit betekent dat -indien van toepassing- in het onderdeel ‘Wat kan Direct Ingaande Uitkering op spaarbasis opbrengen’  in de FB, de leeftijd mag doorlopen tot 85 jaar, in plaats van de voorgeschreven 80 jaar. In de zin ‘U krijgt tot uw 80ste een uitkering van € (…) per maand bij een inleg van €20.000. Indien u overlijdt voor uw 80ste krijgen uw nabestaanden de resterende uitkeringen.’ mag de leeftijd van 80 jaar worden gewijzigd in 85 jaar. Wanneer in het onderdeel ‘Wat houdt (naam product) in?’ u gaat ‘sparen’ wordt ingevuld, mag conform artikel 3:5, vijfde lid, onderdeel b, Nrgfo onder het kopje ‘U kunt’, een looptijd van maximaal 20 jaar worden ingevuld. Dit mag -indien van toepassing- gewijzigd worden naar 25 jaar.

Het is momenteel (nog) niet mogelijk om deze gegevens in te voeren in de FB generator. De genoemde wijzigingen dienen handmatig doorgevoerd te worden totdat de nieuwe FB generator beschikbaar is (dit zal naar verwachting in het najaar van 2010 zijn). Bovengenoemde wijzigingen zullen worden meegnomen in een herziening van de Nrgfo.Naar alle veelgestelde vragen