Terug

Binnen welke termijn dient een beleggingsonderneming een verslag van de externe accountant over de vermogensscheiding aan de AFM te overleggen?

Een bankbeleggingsonderneming dient het externe verslag van de accountant binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de AFM te verstrekken, analoog aan de gehanteerde termijn in artikel 3:71 en artikel 4:85 Wft voor de jaarrekening en het jaarverslag.Naar alle veelgestelde vragen