Terug

Wat is een verbonden bemiddelaar?

Een verbonden bemiddelaar is een financieel dienstverlener die uitsluitend werkt voor één aanbieder, of voor meerdere aanbieders indien deze niet in concurrerende producten bemiddelt (zie artikel 2:81, tweede lid, Wet op het financieel toezicht). Op grond van de bijzondere relatie tussen de verbonden bemiddelaar en de aanbieder is de verbonden bemiddelaar niet vergunningplichtig. De aanbieder neemt met het aanmelden van een bemiddelaar als verbonden bemiddelaar de verantwoordelijkheid op zich voor het naleven van de Wft door die bemiddelaar.

Deze verantwoordelijkheid houdt in dat de aanbieder waarborgt dat de verbonden bemiddelaar zich houdt aan de regels die bij of krachtens de Wft zijn bepaald.

De aanbieder kan door middel van het aanmeldingsformulier verbonden bemiddelaar verbonden bemiddelaars aanmelden. Dit formulier vindt u hier:Naar alle veelgestelde vragen