Terug

Adv. & bem. - Reikwijdte Wft

Veelgestelde vragen over Adv. & bem. - Reikwijdte Wft

Heb ik voor het beheren van een portefeuille ook een vergunning nodig?

Ja. Volgens de Wft valt het beheren van een portefeuille onder het begrip bemiddelen en aanbieden. Zie hiervoor de definitiebepalingen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. Stuur deze vraag door

Geldt er een vergunningplicht voor het geven van beleggingsadvies?

Het is volgens de Wft verboden om zonder een vergunning beleggingsdiensten te verlenen. Dit is bepaald in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1:1 Wft definieert onder andere het ' in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten' als het verlenen van een beleggingsdienst. In artikel 1:1 Wft staat ook opgenomen wat onder financiële instrumenten wordt verstaan. 

Sinds 1 juli 2008 geldt het nationaal regime, onder het nationaal regime is het adviseren over deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen mogelijk.

Afhankelijk van wat u wilt gaan doen, kunt u voor het nationaal regime kiezen of dient u een vergunning als beleggingsonderneming aan te vragen. Heeft u als starter een vraag over vergunning of goedkeuringen neem dan contact op met de AFM. Meer informatie vindt u hier:

Stuur deze vraag door

Wat is een verbonden bemiddelaar?

Een verbonden bemiddelaar is een financieel dienstverlener die uitsluitend werkt voor één aanbieder, of voor meerdere aanbieders indien deze niet in concurrerende producten bemiddelt (zie artikel 2:81, tweede lid, Wet op het financieel toezicht). Op grond van de bijzondere relatie tussen de verbonden bemiddelaar en de aanbieder is de verbonden bemiddelaar niet vergunningplichtig. De aanbieder neemt met het aanmelden van een bemiddelaar als verbonden bemiddelaar de verantwoordelijkheid op zich voor het naleven van de Wft door die bemiddelaar.

Deze verantwoordelijkheid houdt in dat de aanbieder waarborgt dat de verbonden bemiddelaar zich houdt aan de regels die bij of krachtens de Wft zijn bepaald.

De aanbieder kan door middel van het aanmeldingsformulier verbonden bemiddelaar verbonden bemiddelaars aanmelden. Dit formulier vindt u hier:

Stuur deze vraag door

Heb ik voor het doorverwijzen van klanten of het doorgeven van gegevens van klanten aan een aanbieder/andere tussenpersoon een vergunning nodig?

Dit hangt er vanaf. Het kan zijn dat u een vergunning nodig heeft als bemiddelaar.

Een uitgebreid antwoord op deze vraag wordt gegeven in de nieuwsbrief van 5 september 2006 en de nieuwsbrief van 3 maart 2009.

Stuur deze vraag door