Terug

Wat zijn tweede pijler pensioenen?

Tweede pijler pensioenen zijn de pensioenrechten die werknemers tijdens hun werkzame leven opbouwen. Pensioen in de tweede pijler wordt opgebouwd in de relatie werkgever–werknemer.

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. Hieronder een korte beschrijving van de overige pijlers:

Eerste pijler pensioen
Dit is het basispensioen, geregeld door de Staat en gefinancieerd door de AOW (Algemene Ouderdomswet). Hieronder vallen ook de Anw (Algemene nabestaandenwet) en de WIA (Wet Inkomen en Arbeid).

Derde pijler pensioen
Dit is een aanvullende inkomensvoorziening die mensen zelf treffen. Denk hierbij aan lijfrentes, levensverzekeringen en inkomsten uit eigen vermogen. Indien u enkel financiële diensten verricht ten aanzien van derde pijler pensioenen, dan heeft u slechts een vergunning nodig voor levensverzekeringen.Naar alle veelgestelde vragen