Terug

Wanneer moet ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben?

U moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten als u een vergunningaanvraag heeft ingediend voor een van de volgende product/dienstcombinaties:

 • bemiddelen in vermogen
 • bemiddelen in schadeverzekeringen particulier
 • bemiddelen in schadeverzekeringen zakelijk
 • bemiddelen in consumptief krediet
 • bemiddelen in zorgverzekeringen
 • bemiddelen in pensioenverzekeringen
 • bemiddelen in inkomensverzekeringen
 • herverzekeringsbemiddelen in vermogen
 • herverzekeringsbemiddelen in schadeverzekeringen
 • bemiddelen in hypothecair krediet in combinatie met het bemiddelen in opstal-, inboedel-, arbeidsongeschiktheids-, kapitaal- en overlijdensrisicoverzekeringen    
 • adviseren en orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (nationaal regime).

Deze eis is vastgelegd in artikel 4:75 (bemiddelen) en 4:76 (herverzekeringsbemiddelen) van de Wet op het financieel toezicht en artikel 11, vijfde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft (nationaal regime).Naar alle veelgestelde vragen