Terug

Moet de aanbieder van beleggingsobjecten, die momenteel geen beleggingsobjecten meer aanbiedt maar dit in het verleden wel heeft gedaan, een vergunning aanvragen?

Nee. Hier is echter een uitzondering op: als de aanbieder van de beleggingsobjecten op of na 1 januari 2006 geen beleggingsobjecten meer aanbiedt, maar wel overeenkomsten voor beleggingsobjecten beheert of uitvoert die zijn afgesloten vóór de inwerkingtreden van de Wet financiële dienstverlening, dan moet hij een vergunning aanvragen. Dit hoeft niet als hij in aanmerking komt voor een vrijstelling op basis van de Vrijstellingsregeling Wft.

Naar alle veelgestelde vragen