Terug

Moet een aanbieder die vanuit het buitenland in Nederland beleggingsobjecten aanbiedt een vergunning aanvragen?

Ja, op grond van artikel 2:55 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is het verboden in of vanuit Nederland  beleggingsobjecten aan te bieden zonder vergunning van de AFM.  Dit betekent dat het aanbieden van beleggingsobjecten vanuit het buitenland op de Nederlandse financiële markt vergunningplichtig is.

In de Vrijstellingsregeling Wft wordt bepaald wanneer een financiële dienstverlener vrijgesteld is van dit verbod.Naar alle veelgestelde vragen