Terug

Wat is een collectieve vergunning?

Als een financieel dienstverlener bestaat uit meerdere ondernemingen die bij elkaar zijn aangesloten, bestaat de mogelijkheid een collectieve vergunning aan te vragen.

Op grond van artikel 2:105 Wet op het financieel toezicht wordt een aantal eisen aan deze rechtspersoon gesteld. De regeling is bedoeld voor organisaties met meerdere zelfstandige vestigingen, die zonder deze bepaling voor elke zelfstandige vestiging een aparte vergunning nodig zouden hebben. Wel moet, middels statuten en overeenkomsten, aangetoond kunnen worden dat de rechtspersoon die deze vergunning aanvraagt, beschikt over voldoende bevoegdheden jegens de aangesloten ondernemingen om een handelen van deze aangesloten onderneming welke eventueel strijdig is met de Wft tegen te kunnen gaan.

Ook moet de houder van de collectieve vergunning te beschikken over voldoende mogelijkheden tot deskundige ondersteuning van de aangesloten ondernemingen. De vergunninghouder moet voorts gemachtigd zijn om de aangesloten onderneming bij de vergunningaanvraag te vertegenwoordigen.Naar alle veelgestelde vragen