Terug

Door wie wordt mijn ontheffingsverzoek beoordeeld?

De ontheffingsverzoeken die binnen komen worden beoordeeld door een speciaal daarvoor aangewezen team van deskundigen binnen de AFM. Binnen de AFM worden besluiten, zoals ten aanzien van een ontheffingsaanvraag, altijd genomen door twee afdelingen.

Daarnaast kan de AFM in bepaalde gevallen een raadgevend panel uit de markt vragen om mee te denken over uitgangspunten voor nadere beleidsvorming. In dit panel zitten adviseurs, vertegenwoordigers van brancheverenigingen en andere experts die affiniteit met het onderwerp en de doelgroep hebben.

Individuele casussen worden overigens niet met het raadgevend panel besproken in verband met de vertrouwelijkheid van ontheffingsverzoeken. Daarom heeft dit panel geen rol in de formele besluitvorming van individuele ontheffingsverzoeken.



Naar alle veelgestelde vragen