Terug

Hoe maak ik bezwaar tegen een heffing?

U kunt binnen zes weken na de bekendmaking van de heffing schriftelijk bezwaar indienen bij de AFM. U kunt uw bezwaar richten aan:

Autoriteit Financiële Markten
Juridische Zaken
Postbus 11723
1001 GS  AMSTERDAM

Wij verzoeken u in het onderwerp aan te geven dat u bezwaar maakt tegen de heffing en tevens verzoeken wij u  een kopie van de factuur mee te zenden. Vergeet u niet het bezwaarschrift te voorzien van een handtekening.Naar alle veelgestelde vragen