Terug

Wanneer moet ik een dienstverleningsdocument verstrekken en wat moet daarin staan?

Alle adviseurs, bemiddelaars en aanbieders met klantcontact moeten vanaf 1 juli 2013 hun klanten het nieuwe dienstverleningsdocument (DVD) verstrekken. De plicht om een DVD te verstrekken geldt voor alle financiële producten die onder het provisieverbod vallen.

In dit nieuwe DVD staat informatie over de aard, reikwijdte, kosten en de eventueel aanwezige belangen die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening. Klanten kunnen met het DVD een goede vergelijking maken tussen verschillende financiële dienstverleners.

Vanaf 1 juli 2013 is het DVD niet langer vormvrij, maar heeft een standaardindeling. U kunt via de DVD generator, die beschikbaar is gesteld via het Digitaal loket op de website van de AFM, een DVD genereren.

Meer informatie over het DVD vind u hier: veelgestelde vragen over provisie en beloningNaar alle veelgestelde vragen