Terug

Hoe moeten wijzigingen in de feitelijk leider van een assurantiebemiddelaar doorgegeven worden?

Bij inwerkingtreding van de Wet financiële markten BES (Wfm BES) per 1 juli 2012 hoeven feitelijk leidinggevenden alleen bij de vergunningaanvraag te worden aangemeld. 

Als de AFM daarom vraagt moet de assurantiebemiddelaar wel kunnen aantonen dat de feitelijk leidinggevende alle relevante diploma’s heeft.Naar alle veelgestelde vragen