Terug

Op dit moment ben ik subagent van een tussenpersoon. Wat gaat er met de Wfm BES voor mij veranderen?

In de Wet financiële markten BES (Wfm BES) staat de term subagent niet opgenomen. Wat wel in de Wfm BES is opgenomen is een vergunningplicht bij advisering over of bemiddeling van financiële producten. 

De subagent zal dus onder de Wfm BES een zelfstandige vergunning moeten aanvragen. Verzekeraars mogen vanaf inwerkingtreding van de Wfm BES geen zaken meer doen met tussenpersonen die niet in het register van de Autoriteit Financiële Markten staan.Naar alle veelgestelde vragen