Terug

Welke (precontractuele) informatie moet verstrekt worden bij krediet?

In hoofdstuk 5 van de Wet financiële markten BES (Wfm BES) en in hoofdstuk 7 van het Besluit financiële markten BES (Bfm BES) zijn regels opgenomen betreffende de te verstrekken informatie. 

Artikel 7:6 van de Bfm BES bevat specifieke bepalingen betreffende de precontractuele informatie die een kredietaanbieder dient te verstrekken. Hieronder is een format opgenomen dat gebruikt zou kunnen worden bij het opstellen van de precontractuele informatie.Naar alle veelgestelde vragen