Terug

Welke overgangstermijn geldt voor de Wfm BES?

Instellingen die voor 1 juli 2012 actief waren in Caribisch Nederland vallen in sommige gevallen onder een overgangsregime. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 10 van de Wfm BES en hoofdstuk 4 van de Rfm BES.Naar alle veelgestelde vragen