Terug

In welke kredietreclames moet een krediettabel worden opgenomen?

De verplichting om in bepaalde kredietreclames een krediettabel op te nemen volgt uit de artikelen 7:3 en 7:4 van het Besluit financiële markten BES (Bfm BES). 

Hierin staat onder meer dat een krediettabel opgenomen moet worden wanneer in een reclame-uiting over krediet mededelingen gedaan worden over het kostenaspect van een krediet, zoals de maand- of termijnlast of de te betalen rente. 

Hieronder is een voorbeeld opgenomen van de wijze waarop een krediettabel kan worden vormgegeven:Naar alle veelgestelde vragen