Terug

Hoe moet de vakbekwaamheid op de BES gewaarborgd zijn van bijkantoren van banken of verzekeraars op de BES, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op Curaçao of St Maarten en die daar een vergunning hebben van de CBCS?

De vakbekwaamheid is van belang voor het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening binnen de BES. Daarom moeten er feitelijk leidinggevenden betrokken zijn bij de dienstverlening met voldoende vakbekwaamheid. Niet ieder bijkantoor op de BES is groot genoeg om de werkzaamheden zelf conform de wet uit te voeren. Er is bijvoorbeeld geen personeel in de BES dat voldoet aan de eisen voor de vakbekwaamheid, omdat de feitelijk leidinggevenden zich op het hoofdkantoor op St Maarten of Curaçao bevinden. Om in dat geval toch te voldoen aan de regels omtrent vakbekwaamheid kan de onderneming er voor kiezen om eventuele feitelijk leidinggevenden op St Maarten op Curaçao, die wel beschikken over de gevraagde vakbekwaamheid, te betrekken in de dienstverlening op de WfmBES om op die manier de kwaliteit te waarborgen. De onderneming moet er wel op letten dat in deze constructie het feitelijk leidinggevenden moeten zijn, en derhalve van een actieve betrokkenheid bij de dienstverlening sprake moet zijn.

De wijze waarop de onderneming zorgt dat de vakbekwaamheid geborgd wordt, moet in alle gevallen worden beschreven in de bedrijfsvoering.Naar alle veelgestelde vragen