Terug

Hoe denkt de AFM over het standaard afsluiten van een risico/levensverzekering (bij het aangaan van een lening/hypotheek) die qua dekking gelijk is aan de hoofdsom van de lening/hypotheek?

De AFM kijkt hier als volgt naar. Uit het gegeven advies moet blijken waarom een bepaald verzekerd bedrag is geadviseerd. Bij de inventarisatie van gegevens van de klant moet gevraagd worden naar de risicobereidheid van de klant. 

Wil de achterblijvende partner bijvoorbeeld in het huis blijven wonen, of wil hij of zij dat juist niet. Als de achterblijvende partner in het huis wil blijven wonen, dan moeten de financieringslasten voor hem of haar ook haalbaar blijven na een eventueel overlijden. Het verzekerd bedrag moet daar rekening mee houden. Mocht de achterblijvende partner niet in het huis willen blijven wonen, dan is het ook van belang dat gevraagd wordt naar het risico dat hij of zij met een restschuld geconfronteerd wil worden. Ook daar kan het verzekerd bedrag op worden afgestemd. 

Mocht de klant toch een hoger of lager verzekerd bedrag wensen, dan is het van belang dat dit in het dossier (schriftelijk) wordt vastgelegd. In onze toezichtspraktijk zijn wij financiële instellingen tegengekomen die een (te) hoog verzekerd bedrag hebben geadviseerd met als doel om een hoge provisie te incasseren. Als de aanbieder van de hypothecaire lening een dergelijke verzekering verplicht stelt en er geen sprake is van een advies, dan hoeft geen analyse te worden gemaakt om het verzekerd bedrag te bepalen. Wel moet de klant daar dan over worden geïnformeerd en dient dit vastgelegd te worden in het klantdossier.Naar alle veelgestelde vragen