Terug

Welke informatie moet aan de cliënt worden verschaft in de precontractuele fase?

In artikel 7:5 tot en met 7:10  Bfm BES staat opgenomen welke precontractuele informatie bij een specifiek product moet worden verschaft. De informatie die gedurende de looptijd van het contract moet worden verstrekt is opgenomen in artikel 7:11 tot en met 7:16  Bfm BES.  De informatie moet conform artikel 5:3 Wfm BES feitelijk juist, duidelijk en niet misleidend zijn.Naar alle veelgestelde vragen