Terug

Komt er in de toekomst een instantie zoals het Bureau Krediet Registratie (BKR) op één van de eilanden van Caribisch Nederland?

De AFM is niet de aangewezen instantie om een Bureau Krediet Registratie te introduceren. Het is aan de aanbieders van krediet om in het kader van de inventarisatie van de financiële positie vast te leggen wat de uitstaande kredieten (en daarmee de lopende verplichtingen) van de klant zijn. Dit kan door zelf aan de klant te vragen wat de lopende verplichtingen op de kredieten zijn en tegelijkertijd bij andere kredietinstellingen na te vragen wat de uitstaande schuld van de klant is.Naar alle veelgestelde vragen