Terug

Waarom start de AFM de pilot versnelde boeteprocedure?

Met de pilot onderzoekt de AFM of de versnelde boeteprocedure voldoende bijdraagt aan de effectiviteit en de efficiëntie van haar toezicht en of zij misstanden in de financiële markten sneller kan sanctioneren. Als in de evaluatie van de pilot blijkt dat de versnelde boeteprocedure gewenst effect heeft, dan wordt gekeken hoe dit middel binnen de AFM breder kan worden ingezet.Naar alle veelgestelde vragen