Terug

Hoe komt een overtreder in aanmerking voor de versnelde boeteprocedure?

Als de AFM een overtreding van artikel 2:80, eerste lid Wft, of van artikel 2:55, eerste lid, 2:65 eerste lid, 5:2 en 5:20, vijfde lid van de Wft constateert en de overtreder voldoet aan alle voorwaarden voor de versnelde boeteprocedure tijdens de looptijd van de pilot, dan zal de AFM contact opnemen met de overtreder. De overtreder kan dan kiezen tussen de versnelde boeteprocedure en de reguliere boeteprocedure. Het bestuur van de AFM besluit uiteindelijk of een overtreder in aanmerking komt voor deelname aan de versnelde boeteprocedure.Naar alle veelgestelde vragen