Terug

Wat moet in een bezwaarschrift staan?

De AFM is een bestuursorgaan waarop de Algemene wet bestuursrecht ("Awb") van toepassing is. De tekst van de Awb kunt u gratis bekijken op of downloaden via de overheidswebsite www.wetten.nl.

De wetgever heeft in de Awb een aantal minimumeisen gesteld aan een bezwaarschrift. Zo moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten: (a) de naam en adres van de indiener, (b) de dagtekening, (c) een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, en (d) de gronden van bezwaar. U kunt dit nalezen in artikel 6:5 Awb.Naar alle veelgestelde vragen