Terug

Hoe kan ik het beste al mijn klanten benaderen?

Aan de hand van voorbeelden uit de markt heeft de AFM een stappenplan opgesteld aan de hand waarvan u de aanpak van de hersteladviezen kunt invullen. Zie het Stappenplan voor adviseurs.Naar alle veelgestelde vragen