Terug

Hoe moet de verklaring in het prospectus luiden als van een derde afkomstige informatie in het prospectus wordt opgenomen?

Op grond van bijvoorbeeld item 23.2 van Annex I of item 16.2 van Annex IV van de prospectus verordening (Verordening (EG) Nr. 809/2004) moet het prospectus een bepaalde verklaring bevatten als van een derde afkomstige informatie in het prospectus wordt opgenomen.

Deze verklaring luidt als volgt: “The information has been accurately reproduced and as far as the issuer is aware and is able to ascertain from information published by that third party, no facts have been omitted which would render the reproduced information inaccurate or misleading.” Ook moet het duidelijk zijn op welke informatie uit het prospectus deze verklaring ziet.

De AFM staat een inhoudelijke wijziging in deze verklaring niet toe als daarmee de verantwoordelijkheidsverklaring van onder andere item 1.2 van Annex I van de prospectus verordening wordt uitgehold.

In het hiernavolgende voorbeeld is het vetgedrukte stuk een voorbeeld van een toevoeging die niet door de AFM wordt toegestaan: “Although we believe these sources are reliable, as we do not have access to the information, methodology and other bases for such information, we have not independently verified the information and therefore cannot guarantee its accuracy and completeness.Naar alle veelgestelde vragen