Terug

In welke taal moet een prospectus worden opgesteld dat wordt goedgekeurd door de AFM en/of dat wordt opgesteld voor een aanbieding van effecten aan het publiek of toelating van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland?

Een prospectus moet voldoen aan de taaleisen van het land waar de betreffende effecten worden aangeboden aan het publiek of worden toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.

Vindt de aanbieding dan wel toelating tot de handel in Nederland plaats, dan moet het prospectus zijn opgesteld in het Nederlands of in het Engels. Let op, dit geldt óók voor alle documenten die in het prospectus zijn opgenomen door middel van verwijzing.

Goedkeuring door de AFM
Een prospectus dat wordt opgesteld voor een aanbieding van effecten aan het publiek of een toelating van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt in een andere lidstaat dan Nederland en dat door de AFM wordt goedgekeurd, moet ook in het Nederlands of in het Engels worden opgesteld. De AFM keurt geen prospectussen goed die in een andere taal zijn opgesteld. Een dergelijk prospectus zal tevens moeten voldoen aan de taaleisen van het land waar de effecten worden aangeboden of toegelaten tot de handel. Moet of wenst de aanvrager het prospectus in het betreffende land beschikbaar te stellen in een andere taal dan die waarin het prospectus door de AFM is goedgekeurd, dan zal een vertaling van het goedgekeurde prospectus nodig zijn. In dat geval paspoort de AFM het goedgekeurde prospectus tezamen met de vertaling naar de relevante toezichthouder. Let wel, het gehele prospectus (inclusief documenten opgenomen door verwijzing) dient vertaald te worden. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor een juiste vertaling van het prospectus. De AFM toetst de vertaling niet.

Goedkeuring door een toezichthouder van een andere Europese lidstaat
Het kan zijn dat een prospectus wordt opgesteld voor een aanbieding of toelating tot de handel in Nederland en wordt goedgekeurd door een toezichthouder van een andere Europese lidstaat. In dat geval moet het prospectus zijn opgesteld in het Nederlands of in het Engels. Is het prospectus opgesteld en goedgekeurd in een andere taal dan het Nederlands of Engels, dan dient het gehele prospectus (incl. documenten opgenomen door verwijzing) voor de aanbieding of toelating tot de handel in Nederland vertaald te worden in het Nederlands of Engels. De AFM dient het goedgekeurde prospectus tezamen met de vertaling en het paspoort te ontvangen van de desbetreffende toezichthouder. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor een juiste vertaling van het prospectus. De AFM toetst de vertaling niet.

Een overzicht van de taaleisen voor het prospectus die gelden in de verschillende Europese lidstaten, is opgenomen in  het document ‘Overview of language requirements for the vetting of Prospectus across the EU and a summary of CESR Members requirements regarding the translation of the Summary Prospectus’ dat te raadplegen is op de website van de European Securities and Markets Authority (ESMA) (voorheen CESR) (www.esma.europa.eu).Naar alle veelgestelde vragen