Terug

Welke informatie over een lock-up overeenkomst moet er in een prospectus worden opgenomen?

Op grond van item 7.3 van Annex III en vergelijkbare items van andere annexen van de prospectus verordening (Verordening (EG) Nr. 809/2004) moet er in het prospectus informatie worden opgenomen over eventuele lock-up-overeenkomsten.

Het bestaan van een lock-up-overeenkomst is relevante informatie voor bestaande en nieuwe kapitaalsverschaffers van een onderneming.  Deze geeft tenslotte de zekerheid dat voor een vooraf vastgestelde periode een bepaald gedeelte van de aandelen niet verhandeld zal worden. Gezien de impact van deze afspraken op de koers van de aandelen is het belangrijk dat deze overeenkomst duidelijk wordt beschreven in het prospectus. Zijn er voorwaarden overeengekomen waaronder de betrokken partijen zich niet aan de lock-up hoeven te houden, dan moet deze mogelijkheid inclusief de voorwaarden ook worden beschreven in het prospectus.

De AFM constateert dat uitzonderingen en/of opschortende voorwaarden op de lock-up bij aanvraag goedkeuring meestal onvoldoende in het prospectus worden verwoord. Alleen door een duidelijke beschrijving kunnen beleggers een inschatting maken over de mate waarin de lock-up overeenkomst verzekert dat de aandelen niet op de markt zullen worden aangeboden binnen de afgesproken termijn. In gevallen waarbij de lock up naar believen (“full discretion”) van de betrokken partijen opgeheven kan worden, dient in overweging genomen te worden om de kans dat de lock up-overeenkomst eerder dan het einde van de lock-up periode wordt opgeschort, opgezegd of anderszins buiten toepassing kan worden gesteld als een separate risicofactor op te nemen in het prospectus. Naar alle veelgestelde vragen