Terug

Hoeveel kost het om een prospectus te laten goedkeuren?

Hoeveel het in behandeling nemen van een aanvraag tot goedkeuring van een prospectus of een supplement kost, wordt bepaald in de “Regeling vaststelling bedragen ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht”. Het bedrag is afhankelijk van het type goed te keuren document. Zie voor de bedragen genoemd in deze vaststellingsregeling de Wet bekostiging financieel toezicht (artikel 12a en bijlage I, onderdeel Wft.A9: emissies).

Overigens is de AFM op grond van de hiervoor genoemde regelgeving ook verplicht om het relevante bedrag in rekening te brengen wanneer de AFM uw aanvraag in behandeling heeft genomen en u de aanvraag tot goedkeuring van het prospectus intrekt of deze door de AFM buiten behandeling wordt gesteld.Naar alle veelgestelde vragen