Terug

FIP Vastgoedobligaties 1 B.V. EUR 50.000.000 aanbiedingsprogramma tot uitgifte van FIP Vastgoedobligaties (het ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 15 jan 2009
  • Naam uitgevende instelling FIP Vastgoedobligaties 1 B.V.
  • Omschrijving EUR 50.000.000 aanbiedingsprogramma tot uitgifte van FIP Vastgoedobligaties (het ‘Prospectus’)
  • Bestandstype Basis Prospectus
  • Begindatum 30 jan 2009
  • Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
  • Plaats van publicatie Na goedkeuring kan het Prospectus verkregen worden via: www.frenchinvestment.nl; danwel per post of email bij de Emittent, Binderij 5A, 1185 ZH Amstelveen, email: info@frenchinvestment.nl

Prospectus
2144.pdf

Datum laatste update: 22 oktober 2018

Informatie delen

Delen via: deel