Terug

Bever Holding N.V. Uitgifte en toelating tot de handel op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext van 13.806.984 gewone aandelen N.V. Bever Holding (the ‘prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 23 apr 2008
  • Naam uitgevende instelling Bever Holding N.V.
  • Omschrijving Uitgifte en toelating tot de handel op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext van 13.806.984 gewone aandelen N.V. Bever Holding (the ‘prospectus’)
  • Bestandstype Prospectus
  • Begindatum 24 apr 2008
  • Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
  • Plaats van publicatie Kopieën van dit Prospectus en (eventuele) supplementen bij dit Prospectus zijn, uitsluitend in de Nederlandse taal, kosteloos verkrijgbaar vanaf de datum van dit Prospectus per post (in drukvorm) of per e-mail (in elektronische vorm) bij N.V. Bever Holding, Rijksstraatweg 324 C, 2242 AB Wassenaar, e-mail: info@beverholding.nl. Het Prospectus is eveneens in elektronische vorm beschikbaar op de website van Bever Holding, te weten: www.beverholding.nl.

Prospectus
1451.zip

Datum laatste update: 19 januari 2019

Informatie delen

Delen via: deel