Terug

Rabo Groen Bank B.V. EUR 4.500.000 programma tot uitgifte van obligaties

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 15 aug 2011
  • Naam uitgevende instelling Rabo Groen Bank B.V.
  • Omschrijving EUR 4.500.000 programma tot uitgifte van obligaties
  • Bestandstype Basis Prospectus
  • Begindatum 17 aug 2011
  • Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
  • Plaats van publicatie Na goedkeuring kan het Prospectus worden verkregen via: Rabo Groenbank B.V., Gildenkwartier 199, Postbus 17100, 3500 HG Utrecht en via www.rabobank.nl

Prospectus
7170.pdf

Datum laatste update: 18 april 2019

Informatie delen

Delen via: deel