Terug

MiFID II - Overzicht proces en regelgeving

In 2015 heeft ESM de Regulatoire technische standaarden (RTS) en de Implementatie technische standaarden (ITS) voor de Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) gepubliceerd.

Implementatie technische standaarden (Implementing technical standards)

ESMA heeft op 11 december 2015 de Implementatie technische standaarden (ITS) voor de Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) gepubliceerd. De ITS vertalen de regelgeving naar praktijk voor marktpartijen, marktinfrastructuur en nationale toezichthouders. De publicatie van de huidige ITS volgt op twee andere sets van technische normen voor de implementatie van MiFID II. De verschillende sets van technische normen zijn door ESMA ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd.

De ITS specificeren standaardformulieren, templates en procedures op de volgende onderwerpen:

  • samenwerkingsregelingen voor handelsplatformen van aanzienlijk belang in een lidstaat van ontvangst
  • opschorten en verwijderen van de financiële instrumenten van de handel op een gereglementeerde markt (RM), een Multilateral Trading Facility (MTF) of een georganiseerde handelsfaciliteit (OTF)
  • autorisatie van datarapporteringsdienstverleners
  • positierapportage en wekelijkse positierapporten
  • samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten bij het toezicht, on-site controles en onderzoeken en de uitwisseling van informatie
  • consultatie van andere bevoegde autoriteiten voordat een vergunning wordt verleend
  • indiening van informatie over sancties en maatregelen.

Regulatoire technische standaarden (regulatory technical standards)

ESMA heeft op 28 september 2015 regulatoire technische standaarden (RTS) gepubliceerd voor MiFID II. De RTS’en zijn aan de Europese Commissie voorgelegd, die 3 maanden heeft om deze standaarden goed te keuren via de zogenoemde endorsement-procedure. Daarna kunnen het Europees Parlement en de Raad nog bezwaar aantekenen tegen de standaarden.

Hiermee worden de standaarden gegeven voor transparantie (pre- en post-trade transparantie voor zowel equity als non-equity instrumenten), micro-structurele onderwerpen, organisatorische eisen voor trading venues, data publicatie en toegang, transactierapportage, post-trading, commodity derivaten en best execution.
 De commissie heeft inmiddels bijna alle RTS’en overgenomen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen