Terug

MiFID II - Betrokken partijen

De Europese Commissie heeft het oorspronkelijke voorstel gedaan voor MiFID II. Bovendien heeft zij een belangrijke rol bij de uitwerking van de richtlijn. Zij stelt daartoe zogenaamde gedelegeerde handelingen op (delegated acts). Ook de European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft een belangrijke rol bij de uitwerking van de richtlijn. ESMA stelt de op deze richtlijn gebaseerde technische standaarden op: regulatoire technische standaarden (regulatory technical standards) (RTS) en de implementatie technische standaarden (implementing technical standards) (ITS).

Nu MiFID II is vastgesteld, is het de taak van de Europese Commissie om na te gaan of deze Europese regels in nationale wetgeving is opgenomen.

Een van de taken van ESMA is nagaan of nationale toezichthouders zoals de AFM volgens de Europese regels toezichthouden. ESMA heeft zelf ook een toezichthoudende rol. Zij ziet bijvoorbeeld toe op het stellen van positielimieten voor handelaren in grondstoffenderivaten. Daarnaast heeft ESMA een coördinerende rol bij het signaleren en oplossen van knelpunten in de uitvoering van het toezicht. ESMA is ook bevoegd om aanbevelingen of richtsnoeren op te stellen.

In Nederland initieert het ministerie van Financiën de regelgeving voor de nationale implementatie van MiFID II. Voor meer informatie, zie Nationale implementatie.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen