Terug

MiFID II - Tijdlijn

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) is een herziening van de in 2007 ingevoerde Europese richtlijn MiFID en de introductie van de verordening MiFIR. De tijdlijn hieronder toont de relevante gebeurtenissen en de planning voor de komende jaren.

Tijdlijn

1993 De Investment Services Directive (ISD) treedt in werking.
november 2007 MiFID treedt in werking in alle lidstaten van de EU en vervangt de ISD.
oktober 2011
De Europese Commissie (EC) publiceert conceptvoorstel voor een herziening van de MiFID door middel van een gewijzigde Richtlijn (MiFID) en nieuwe Verordening (MiFIR). Deze vormen samen MiFID II.
april 2014 De EC vraagt ESMA formeel om technisch advies met betrekking tot het vaststellen van ‘delegated acts’ om uitvoering van MiFID II mogelijk te maken.
mei – juli 2014 ESMA brengt Consultation Paper uit over technisch advies en Discussion Paper over technische standaarden voor de implementatie van MiFID II.
juni 2014 Publicatie Level 1 MiFID II en MiFIR tekst in de Official Journal of the EU (12 juni 2014).
december 2014 ESMA brengt Consultation Paper uit over regulatoire technische standaarden (RTS) in Level 2 MiFID II wetgeving.
december 2014 ESMA stuurt technisch advies naar de EC over beleggersbescherming in relatie tot het creëren van ‘delegated acts’ voor MiFID II.
augustus 2015 ESMA brengt Consultation Paper uit over het concept voor de resterende implementing technical standards (ITS).
september 2015 ESMA publiceert RTS en legt deze voor aan de EC.
december 2015 ESMA publiceert ITS en legt deze voor aan de EC.
mei 2016 De Europese Raad en het Europees Parlement (EP) bereiken een akkoord om de toepassing van MiFID II een jaar uit te stellen naar 3 januari 2018. De deadline voor de implementatie van MiFID II in nationale wetgeving is op 3 januari 2017.
eind 2015 - voorjaar 2016 Reactie EC op de door ESMA aangedragen RTS. Hierna kunnen het EP en de Europese Raad nog bezwaar aantekenen. Vervolgens volgt publicatie van de definitieve RTS in de Official Journal of the EU.
juli 2017 EU-lidstaten moeten per 3 juli 2017 de richtlijn MiFID II in de nationale wetgeving hebben verwerkt.
januari 2018 MiFID II en MiFIR zijn van toepassing per 3 januari 2018.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen